Voorzijde
Receptie Van der Valk Mechelen
Bar Bernard Van der Valk Mechelen
Façade
couloir du patrimoine Van der Valk Mechelen
étang Van der Valk hotel Mechelen
Zalen Van der Valk Mechelen
Chambre avec un vue sur l'étang
Réservez

L'agenda des activités

09 mai 2021, 13:00 - 15:00

16 mai 2021, 13:00 - 15:00

23 mai 2021, 13:00 - 15:00

29 mai 2021, 18:00 - 22:00

Plus qu'un hôtel